Ted Cole

Ted Cole är känd för sin banbrytande och innovativa design. De lyckas gång på gång kombinera funktionalitet, design och användarvänlighet till nya och unika lösningar som sätter kunden i fokus. Genom sina patenterade designlösningar har de skaffat sig en särställning på marknaden som de tänker behålla en lång tid framöver.